Sammen skaper vi inspirerende ledere og sterke teamprestasjoner

Få opp energien i arbeidsmiljøet

Energi smitter - på godt og vondt. Den kan ikke sees, den bare er der. Et arbeidsmiljø med god stemning gir gode kundeopplevelser og det er moro å bidra i teamets prestasjoner. Positiv og negativ energi skapes gjennom hvilke tanker og følelser som oppstår i dialog mellom kunder og kollegaer. Gjennom kommunikasjon utstråler vi tillit, engasjement og interesse for situasjonen. Med gode samtaleteknikker forbedres motivasjonen, samspillet og kvaliteten i arbeidsprosessene og leveransene til kundene.  

 

Frigjør uutnyttet kapasitet hos dine medarbeidere

Med positiv kommunikasjon oppnår du:

  • Smartere jobbing fordi dialogen er effektiv
  • Økt medarbeiderengasjement fordi god kommunikasjon tilfører energi i arbeidsmiljøet 
  • Styrket fellesskap fordi bedriften har en målrettet kommunikasjonsstil 
  • Raskere måloppnåelse fordi prosjektdeltakerne har en lettere dialog frem mot løsning
  • Tidsbesparende møter fordi formålet er i fokus
  • Inspirerende presentasjoner fordi budskapet er klart
  • Bedre resultater fordi unødvendig støy og misforståelser i kommunikasjonen fjernes

 

Den enkle metoden for å oppnå sterke teamprestasjoner

Her kan du velge workshops som effektiviserer arbeidsprosesser, reduserer kostnader og øker kvaliteten i arbeidet.

"Resultatene jeg har oppnådd har til og med forbløffet meg selv" Linda Høgsveen - medlem av Finansforbundet